Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, dnes zverejnil ukazovatele stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti. Podľa nich dosiahla v roku 2016 miera zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 rokov v EÚ nový vrchol na úrovni 71,1 percenta, pričom sedem z 28 členských štátov už zároveň splnilo svoj cieľ na rok 2020 v tejto oblasti.

Na Slovensku dosahovala miera zamestnanosti v roku 2016 úroveň 69,8 percenta, čo predstavuje nárast o viac ako dva percentuálne body oproti roku 2015. Cieľom Slovenska je pritom dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť na úrovni 72 percent.

Cieľom stratégie Európa 2020 je dosiahnuť celkovú mieru zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 rokov v EÚ aspoň na úrovni 75 percent do roku 2020. Tento cieľ odzrkadľuje národné ciele tak, aby odrážali súčasnú situáciu a možnosti jednotlivých členských štátov prispievať k spoločným cieľom.