Minulý týždeň priniesol Eurostat informácie o tom, koľko v EÚ konzumujeme ovocia a zeleniny. Dnes prinášame výsledky o fenoméne, ktorý nastáva, keď zdravú stravu zanedbáme.
V roku 2014 malo v EÚ 51,6 % občanov nad 18 rokov nadváhu, 35,7 % bolo tesne na hranici obezity a 15,9% obéznych. Podváhu mali iba 2,3 % Európanov nad 18.
Okrem ľudí vo veku 75+, čím sú ľudia starší, tým sa podiel obezity zvyšuje. V EÚ bol u ľudí vo veku medzi 65 a 74 rokov podiel obezity na úrovni 22,1 %, zatiaľ čo u ľudí vo veku medzi 18 a 24 rokov bola táto hodnota pod 6 % (5,7 %).
S obezitou súvisí aj úroveň dosiahnutého vzdelania: čím je vyššia, tým sú ľudia menej obézny. V EÚ bolo obéznych ľudí s nízkym vzdelaním takmer 20 % (19,9 %), stredne vzdelaných 16,0 %, a menej než 12 % (11,5%) obéznych sa vyskytovalo medzi ľuďmi s vysokým stupňom dosiahnutého vzdelania.
Najnižší podiel obezity u populácie vo veku 18+ bol v Rumunsku (9,4 %) a Taliansku (10,7%, na opačnej strane rebríčka bola obezita problémom u jednej zo štyroch osôb na Malte (26,0 %) a približne jednej z piatich osôb v Lotyšsku (21,3 %), Maďarsku (21,2 %), Estónsku (20,4 %) a Spojenom kráľovstve (20,1 %).
Obezita nezáleží od pohlavia, žiaden systémový rozdiel prieskumy nezaznamenali: podiel obezity bol vyšší u mužov v polovici členských štátov, a u žien bol vyšší v tej druhej polovici. Na úrovni EÚ bol v roku 2014 podiel obezity u mužov (16,1 %) takmer rovnaký ako u žien (15,7 %).