Eurospravodaj – FEBRUÁR 2020 – PDF NA STIAHNUTIE

ZIMNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2020

Rast súkromnej spotreby sa pravdepodobne zmierni

Podľa zimnej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia, by malo európske hospodárstvo pokračovať
v miernom, no stabilnom raste. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne zostane v rokoch 2020
a 2021 na stabilnej 1,2 % úrovni, zatiaľ čo v rámci EÚ sa predpokladá mierny pokles rastu na 1,4 % úroveň oproti
1,5 % úrovni v roku 2019. V rámci eurozóny ide o najdlhšie obdobie trvalého rastu od zavedenia eura. K stabilite
rastu prispieva aj vytváranie pracovných miest, rast miezd a súbor podporných politík, zároveň je stimulovaný
súkromnou spotrebou a investíciami, a to najmä v sektore stavebníctva.