<div><font face="Times New Roman" size="3">Aj tento mesiac&nbsp;ZEK v SR&nbsp;pripravilo skvelý európsky film a zaujímavú debatu. V
Nitre, Bratislave a Žiline sa bude v rámci projektu Film Cafe Európa premietať <b>film Veľká
</b><b>n</b><b>ádhera</b>. </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Po každom
premietaní bude nasledovať debata Juraja Kušnierika so zaujímavými hosťami na tému existencie a podstaty „duše Európy“ a
„európskej kultúry. </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Dátumy a hostia:</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>Nitra,</b> <b>24. marca 2015</b>
o <b>19:00h</b>, Kinoklub Tatra (Ulica 7. pešieho pluku, Staré divadlo Karola
Spišáka, 949 01 Nitra):</font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><i>Dušan Chrenek</i> – vedúci
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku </font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><i>Juraj
Malíček</i> – kulturológ, publicista, teoretik popkultúry a
pedagóg na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre</font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>Bratislava, </b><b>25. marca
2015</b> o <b>19:00h</b>, Kino Film Europe (Pisztoryho
palác, Štefánikova ulica č. 25, 811 05 Bratislava):<br><i>Stanislav
Vallo</i> – prekladateľ z taliančiny a francúzštiny,
bývalý veľvyslanec SR v Ríme </font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><i>Daniel Pasti</i><i>rčák</i> – básnik, výtvarník, teológ</font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>Žilina,</b> <b>26. marec 2015</b>
o <b>18:00h</b>, Stanica Žilina-Záriečie (Závodská
cesta 3/2844, 010 01 Žilina):<br><i>Viliam
Klimáček</i> – dramatik, režisér, zakladateľ
divadla GUnaGU</font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><i>Vladimír Michal</i> – knižný vydavateľ, zakladateľ kníhkupectva
Artforum</font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div><font face="Times New Roman" size="3"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></font></div>