<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><span style='font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: SK;'><font face="Times New Roman" size="3">Dnes 4. júna 2015 sa v Bratislave uskutočnilo finále jubilejného desiateho
ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan". Víťazi si hodnotné ceny v
podobe pracovnej návštevy inštitúcií Európskej únie v Bruseli, laptopy či
tablety prevzali od podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroša
Šefčoviča. </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Vo finále spolu bojovalo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl
– zo stredných škôl z celého Slovenska. Študenti si zmerali svoje sily vo
vedomostiach<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>z oblasti histórie,
geografie či zaujímavostí a významných osobností EÚ a jej členských krajín.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Tohtoroční víťazi:</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><font face="Times New Roman" size="3">1. miesto Gymnázium Javorová,
Spišská Nová Ves</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><font face="Times New Roman" size="3">2. miesto Obchodná akadémia,
Senica</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">3. miesto Gymnázium Golianova,
Nitra<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><i><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>„Blahoželám
víťazom tohto ročníka Mladého Európana. Táto súťaž dáva študentom možnosť
ukázať svoje vedomosti o Európe a vyhrať zaujímavé ceny. Som veľmi rád, že
záujem o ňu stúpa, je to dôkaz toho, že medzi študentmi stúpa aj záujem o
Európsku úniu. </i><i>"</i> povedal
v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan
Chrenek.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Záštitu nad súťažou tento rok prevzali predseda vlády Slovenskej
republiky<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>Róbert Fico a podpredseda
Európskej komisie Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR ako
riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti a Centrálny
koordinačný orgán.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt 35.4pt;"><span style='font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: SK;'><font face="Times New Roman" size="3">Regionálne kolá sa uskutočnili<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>od
08. apríla<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>–<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>06. mája 2015 v mestách Komárno, Nitra,
Senica, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Poprad, Spišská Nová Ves,
Prešov, Košice, Trebišov.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>Súťaž je
určená študentom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého
Slovenska a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ju organizuje v
spolupráci s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>