Komisia vyplatila poslednú splátku vo výške 1,5 miliardy eur v rámci balíka makrofinančnej pomoci + pre Ukrajinu, čím celková podpora dosiahla maximálnu úroveň 18 miliárd eur, čo je najväčšia operácia makrofinančnej pomoci v histórii nástroja. Týmto nástrojom EÚ pomohla Ukrajine pokryť jej okamžité potreby financovania v roku 2023 prostredníctvom stabilnej, predvídateľnej a rozsiahlej finančnej podpory. Táto podpora umožní Ukrajine naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať v prevádzke základné verejné služby, ako sú nemocnice, školy a bývanie pre vysídlené osoby. Ukrajine zároveň umožní zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú ruskou vojenskou agresiou – energetickú infraštruktúru, vodovodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty.