Na posilnenie konkurencieschopnosti a zvládnutie zelených i digitálnych zmien v Európe využíva veľa podnikov vonkajšie financovanie. Pripojte sa aj vy 15. júna 2022 k online informačnému podujatiu Finančné dni EÚ 2022 a získajte užitočné informácie. Európska únia spustila na programové obdobie 2021 – 2027 nové programy financovania ako InvestEU, Európska rada pre inovácie a Program pre jednotný trh. Pozývame finančné inštitúcie, národné podporné banky, štruktúry na podporu podnikov a multiplikátorov, ktorí by chceli získať o týchto iniciatívach viac informácií z prvej ruky, aby sa zúčastnili na podujatí Finančné dni EÚ 2022. Finančné dni EÚ 2022 na Slovensku organizuje Zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci so skupinou Európskej investičnej banky a Enterprise Europe Network. Experti počas podujatia predstavia nové programy financovania a podpory. Podujatie sa uskutoční online a bude sa skladať z niekoľkých prednášok zahŕňajúcich rôzne aspekty programov financovania. Účastníci budú môcť reagovať na expertných rečníkov a klásť im otázky súvisiace s danými témami.