Komisia predstavila Investičný plán pre udržateľnú Európu s cieľom zmobilizovať investície z verejných zdrojov a získať súkromné finančné prostriedky. Mal by tak priniesť investície vo výške prinajmenšom 1 bilióna eur. Európska únia je odhodlaná stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete. Vyžaduje si to značné investície z prostriedkov EÚ a verejného sektora jednotlivých členských štátov, ako aj zo súkromného sektora. Na transformáciu najviac postihnutých regiónov EK ponúka Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý bude poskytovať na mieru nastavenú finančnú a praktickú podporu pracovníkov, podporu investícií v daných oblastiach ale aj technickú asistenciu.

Mechanizmus spravodlivej transformácie bude pozostávať z troch hlavných zdrojov financovania:

1. Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý dostane 7,5 miliardy eur z nových finančných prostriedkov EÚ nad rámec toho, čo Komisia navrhla pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ.

2. Špecializovaná schéma spravodlivej transformácie v rámci Programu InvestEU zameraná na mobilizáciu investícií až do výšky 45 miliárd eur.

3. Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou bankou podporovaný rozpočtom EÚ, ktorého cieľom bude zmobilizovať investície vo výške 25 až 30 miliárd eur.