Európska komisia podpísala zmluvu o poskytnutí 2,5 milióna EUR z nástroja núdzovej podpory na vyškolenie zdravotníckych pracovníkov, aby mohli posilniť kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) v časoch zvýšenej potreby starostlivosti súvisiacej s ochorením COVID-19. Toto školenie poskytne lekárske zručnosti v oblasti intenzívnej starostlivosti pracovníkom, ktorí na JIS nepracujú pravidelne. Tréning pomôže zvýšiť kapacitu personálu na oddeleniach JIS a prispeje tak k lepšiemu zvládaniu dočasného náporu na tieto oddelenia. V prvých mesiacoch pandémie sa dopyt po lôžkach JIS zvýšil o 30 – 40 %, čo viedlo k nadmernému využívaniu dostupných zdrojov.

Cieľom je poskytnúť školenie 10 000 lekárom a zdravotným sestrám v 1000 nemocniciach v celej EÚ, v období od auguste do decembra 2020. Tréning bude ponúknutý všetkým nemocniciam, ktoré majú jednotku intenzívnej starostlivosti a budú ho sprostredkovávať vnútroštátne zdravotnícke orgány. V rámci reakcie na krízu COVID-19 Európska komisia vytvorila virtuálne siete lekárov pracujúcich s pacientmi nakazenými ochorením COVID-19 v nemocniciach. Navrhovaný vzdelávací program je ďalším dobrým príkladom podpory Komisie pre zdravotníckych pracovníkov a spolupráce s Európskym spoločenstvom pre medicínu intenzívnej starostlivosti.