Uzatvorená zmluva je založená na dohode o predbežnom nákupe schválenej 14. augusta so spoločnosťou AstraZeneca, ktorá sa bude financovať z nástroja núdzovej podpory v rámci Únie. Krajiny inkluzívnej aliancie pre vakcíny (Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko), ktoré začali rokovania so spoločnosťou AstraZeneca, požiadali Komisiu, aby pokračovala v ich úsilí a podpísala dohodu v mene všetkých členských štátov.

Rozhodnutie podporiť vakcínu spoločnosti AstraZeneca sa zakladá okrem iného na riadnom vedeckom prístupe, použitej technológii [nereplikatívna rekombinantná vakcína na báze šimpanzieho adenovírusu (ChAdOx1)], rýchlosti dodania v dostatočnom objeme, nákladoch, rozdelení rizika, zodpovednosti a výrobnej kapacite schopnej zaistiť dodávky pre celú EÚ.

Regulačný proces bude flexibilný, ale zároveň dôkladný. Komisia v spolupráci s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre lieky využije existujúcu flexibilitu regulačného rámca EÚ, aby urýchlila povolenie a sprístupnenie úspešných vakcín proti COVID-19 pri zachovaní noriem týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a účinnosti.

Nevyhnutné bezpečnostné požiadavky a osobitné posúdenie Európskou agentúrou pre lieky ako súčasť postupu EÚ pri povoľovaní liekov na trh v plnej miere zaručujú ochranu práv občanov.