Severská krajina zvažuje zrušenie systému sociálneho zabezpečnia a zavedenie nepodmieneného mesačného príjmu vo výške 800 eur pre každého. Severská krajina zvažuje zrušenie systému sociálneho zabezpečnia a zavedenie nepodmieneného mesačného príjmu vo výške 800 eur.
Nepodmienený základný príjem (unconditional basic income) je neortodoxný ekonomický koncept, v ktorom občania dostanú od štátu jednu platbu bez ohľadu na svoju sociálnu situáciu alebo na to, či pracujú. Následne už ale nemôžu počítať s klasickou podporou v rámci sociálneho zabezpečenia.
Podľa niektorých odborníkov je to spôsob, ako reformovať a zjednodušiť celý sociálny systém a ušetriť verejné prostriedky.
Fínsko sa podujalo tento koncept vyskúšať. Krajina by tak mohla v prípade jeho úspechu opustiť komplikovaný systém štátnej podpry pre nezamestnaných, príspevky na bývanie, štúdium či rodičovskú dovolenku.
„Spustenie experimentu s univerzálnym základným príjmom je naplánované na rok 2017,“ informovala fínska sociálna poisťovňa Kela.
Stredo-pravá fínska vláda zadala na vypracovanie štúdiu, v rámci ktorej sa výskumníci pozrú na to, ktoré modely by bolo možné v rámci experimentu vyskúšať. Majú tiež navrhnúť mesačnú sumu príjmu aj predpovedať dopady na výber.