Poslanci Európskeho parlamentu schválili reformu systému obchodovania s emisiami vrátane z leteckej a námornej dopravy, mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a nový Sociálny klimatický fond. Parlament odhlasoval dohody dosiahnuté s krajinami EÚ ešte koncom minulého roka o viacerých kľúčových právnych predpisoch, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 v súlade s európskym klimatickým predpisom. Reforma systému obchodovania s emisiami Reforma systému obchodovania s emisiami (ETS) bola prijatá 413 hlasmi za, 167 proti a 57 sa zdržalo hlasovania. Zvyšuje ambície ETS, keďže emisie skleníkových plynov v odvetviach, na ktoré sa ETS vzťahuje, treba znížiť o 62 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Reformou sa tiež zrušia bezodplatné emisné kvóty pre spoločnosti (postupne medzi rokmi 2026 až 2034). Zároveň vznikne samostatný, nový ETS II pre palivá pre cestnú dopravu a budovy, v rámci ktorého sa v roku 2027 (alebo 2028, pokiaľ budú ceny energií mimoriadne vysoké) nastavia ceny emisií z týchto odvetví.