Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na výber partnera, ktorý bude prevádzkovať centrum EUROPE DIRECT v Banskobystrickom regióne v období 2024 – 2025. Sieť EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Úspešný žiadateľ bude mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu, čo umožní vykonávať rôzne informačné činnosti o EÚ a činnosti v oblasti občianskej angažovanosti ako centrum EUROPE DIRECT. Návrh musí byť predložený najneskôr 17. októbra 2023, do 17.00 hod.