Európsky parlament vyhlásil grantovú výzvu pre neziskový sektor s cieľom mobilizovať voličov pred európskymi voľbami 2024 a zvýšiť povedomie verejnosti o činnosti a úlohe EP v demokracii.
Prostredníctvom grantov – vo výške od 5.000 do 60.000 eur – plánuje Európsky parlament spolufinancovať projekty, ktoré by mali občanom pomôcť porozumieť činnosti Európskeho parlamentu a fungovaniu európskej demokracie v praxi. Zároveň by ich mali povzbudiť k účasti na európskych voľbách, ktoré sú naplánované na rok 2024. Víťazné projekty by okrem podpory občianskeho vzdelávania a participatívnej demokracie mali prepojiť jednotlivcov a organizácie prostredníctvom komunity spolocne.eu <www.spolocne.eu/sk>. O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie alebo neziskové právnické osoby. Aktivity v rámci projektov musia byť ukončené do 30. júna 2024, pričom by mali trvať 10 mesiacov maximálne. Miera spolufinancovania zo strany EP neprekročí hranicu 80%. Návrhy projektov bude možné predložiť v dvoch kolách: – v prvom od 27. apríla do 16. mája (do 17.00 hod. SEČ)- v druhom od 17. mája do 28. septembra (do 17.00 hod. SEČ). Grant bude možné získať maximálne v jednom kole. Proces vyhodnocovania predložených žiadostí by sa mal začať na prelome mája a júna 2023 (prvé kolo) a na prelome októbra a novembra 2023 (druhé kolo). Úspešní uchádzači v prvom kole by mali byť kontaktovaní v júli, v druhom kole v decembri tohto roka.