Po siedmych mesiacoch vyplnených predovšetkým rokovaniami s veriteľmi oznámil grécky premiér v priamom televíznom prenose, že odstupuje.
Tsipras povedal, že sa snažil vyrokúvať pre svoju krajinu, čo najlepšie riešenie vzťahov s veriteľmi, no ďalej potrebuje jasný nový mandát.
Grécky premiér po mesiacoch odmietania nakoniec v júli akceptoval podmienky záchranného programu a začal zavádzať požadované reformy a úsporné opatrenia. Stratil však podporu časti poslancov vlastnej strany Syriza.