Rokovania začali v roku 2014 a dohoda prináša tieto podmienky: Celková cena rezervácie bude zahŕňať všetky povinné poplatky. Ak sú v niektorých krajinách podľa zákona napríklad povinné zimné pneumatiky, budú zahrnuté v inzerovanej cene. Zrozumiteľný opis hlavných podmienok prenájmu. Spotrebitelia budú mať k dispozícii jasné informácie o hlavných charakteristikách prenájmu (povolený limit najazdených kilometrov, vyúčtovanie paliva, zrušenie rezervácie, požiadavky na zloženie zálohy atď.). Zrozumiteľné informácie o doplnkovom poistení. Spotrebitelia budú mať k dispozícii cenu a podrobné informácie o voliteľných službách, najmä pokiaľ ide o poistenie pre prípad nehody, vďaka ktorému sa znižuje finančná spoluúčasť v prípade poškodenia. Transparentné vyúčtovanie paliva. Spotrebitelia budú mať vždy možnosť dostať vozidlo s plnou nádržou a s plnou nádržou ho vrátiť. V prípade poškodenia vozidla: Zrozumiteľný postup kontroly vozidla. Ešte pre úhradou budú spotrebitelia oboznámení so súvisiacimi dôvodmi a budú im predložené dôkazy o poškodeniach. Spravodlivý postup pri riešení škôd. Ešte pred vykonaním úhrady má spotrebiteľ možnosť napadnúť akékoľvek poškodenie.