Vyhlásenie podpredsedu EK Maroša Šefčoviča k podpisu hospodársko- obchodnej dohody CETA:"Vítam podpis historickej dohody medzi EÚ a Kanadou v hospodársko-obchodnej oblasti (CETA). Po úspešnom bratislavskom neformálnom summite, ratifikácii Parížskej dohody o klimatických zmenách je to ďalší úspech pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.
CETA je zatiaľ najambicióznejšou dohodou, ktorú sa podarilo vyrokovať s dôležitým partnerom G7 a bude vzorom aj pre ostatné obchodné rokovania EÚ s tretími krajinami. Kanada je 12. najvýznamnejším obchodným partnerom EÚ. EÚ je pre Kanadu druhým najdôležitejším obchodným partnerom.
Dohoda CETA bude v praxi znamenať nové príležitosti pre rozvoj obchodných vzťahov medzi EÚ a Kanadou, teda aj pre slovenské podnikateľské subjekty.
Od prvého dňa uplatňovania dohody to bude pre všetkých exportérov znamenať šetrenie nákladov v dôsledku odstránenia ciel u približne 98% tarifných položiek, čo je najlepší výsledok, aký EÚ dosiahla v doterajších rokovaniach o dohodách o voľnom obchode.
Zároveň sa odstránia aj necolné bariéry pri vývoze na kanadský trh.
CETA tak prinesie nové príležitosti pre európskych exportérov služieb najmä v kľúčových sektoroch ako finančné služby, telekomunikácie, energetika, námorné služby.
Chcem zdôrazniť, že dohoda CETA nemení legislatívu EÚ v citlivých oblastiach, ako sú napr. hormóny v mäse, geneticky modifikované organizmy (GMOs) a pod a nepovedie k zníženiu štandardov pre spotrebiteľov.
Kanada zároveň zagarantovala ochranu 145 geografickým označeniam EÚ, kde má Slovensko zahrnutý napr. Tokaj.
EÚ a Kanada v dohode potvrdili svoj záväzok dodržiavať princípy trvalo udržateľného rozvoja, čo znamená, že investičné a obchodné vzťahy by sa nemali rozvíjať na úkor zníženia ochrany životného prostredia alebo pracovných štandardov."