Minulý rok bolo zamestnaných až 232 miliónov Európanov, čo je najvyšší doposiaľ nameraný počet. Zároveň došlo k vytvoreniu troch miliónov prevažne trvalých pracovných miest· Podľa prieskumu z októbra 2016 je však naďalej nezamestnaných 8,3 percenta Európanov a v priebehu troch rokov sa asi len jednej z ôsmich nezamestnaných osôb podarilo nájsť si stále pracovné miesto na plný úväzok. Závažným problémom ostáva nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá je stále vyššia ako 20 percent· Investície do informačných a komunikačných technológií síce v období rokov 2005 až 2010 dopomohli až k tretine hospodárskeho rastu EÚ, no i napriek tomu ostávajú v tejto oblasti mnohé voľné pracovné miesta neobsadené. Ak preto chceme v budúcnosti naplno využívať výhody digitalizácie, musíme investovať do zručností