Európska komisia predložila dva návrhy s cieľom zabezpečiť, aby ľudia a podniky mohli naďalej platiť eurobankovkami a euromincami a mať prístup k nim v celej eurozóne, ako aj stanoviť rámec pre možnú novú digitálnu formu eura, ktoré možno Európska centrálna banka emituje v budúcnosti ako doplnok k hotovostnému euru. Euro je naďalej symbolom jednoty a sily Európy. V celej eurozóne a mimo nej sú ľudia a podniky už viac ako dve desaťročia zvyknutí platiť euromincami a eurobankovkami. Zatiaľ čo 60 % opýtaných ľudí by chcelo mať naďalej možnosť používať hotovosť, čoraz väčší počet ľudí platí digitálne, pričom používa karty a aplikácie vydané bankami a inými digitálnymi a finančnými spoločnosťami. S cieľom zohľadniť tieto trendy Komisia dnes navrhla dva súbory opatrení, ktoré sa navzájom podporujú, aby sa zabezpečilo, že občania budú mať obe platobné možnosti – hotovostným eurom aj digitálnym eurom, ak chcú platiť peniazmi centrálnej banky: • Legislatívny návrh týkajúci sa postavenia eurovej hotovosti ako zákonného platidla s cieľom chrániť úlohu hotovosti, ako aj zabezpečiť, aby bola všeobecne akceptovaná ako platobný prostriedok a aby zostala ľahko prístupná pre ľudí a podniky v celej eurozóne. • Legislatívny návrh, ktorým sa stanovuje právny rámec pre možné digitálne euro ako doplnok k eurobankovkám a eurominciam. Týmto by sa zabezpečilo, aby ľudia a podniky mali okrem súčasných súkromných možností aj ďalšiu alternatívu, ktorá im umožní digitálne platiť všeobecne akceptovanou, lacnou, bezpečnou a odolnou formou verejných peňazí v eurozóne (doplňujúcu súkromné riešenia, ktoré existujú v súčasnosti). Zatiaľ čo dnešným návrhom by sa – po tom, ako ho prijmú Európsky parlament a Rada – stanovil právny rámec pre digitálne euro, rozhodnutie o tom, či a kedy sa emituje digitálne euro, bude v konečnom dôsledku úlohou Európskej centrálnej banky.