Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorej účelom je zvýšiť počet verejne prístupných elektrických nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch a uzloch v rámci celej Európskej únie. Vďaka novému nariadeniu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (AFIR) sa zabezpečí dostatočná a používateľsky ústretová infraštruktúra pre alternatívne palivá v cestnej, lodnej a leteckej doprave. To umožní využívanie cestných vozidiel s nulovými emisiami, najmä elektrických a vodíkových ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel, ako aj zásobovanie kotviacich plavidiel a stojacich lietadiel elektrinou. 1. Nabíjacia infraštruktúra pre osobné a dodávkové vozidlá – pre každé elektrické vozidlo na batériu evidované v danom členskom štáte musí byť zabezpečený výkon 1,3 kW prostredníctvom verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry. Okrem toho musia byť od roku 2025 každých 60 km pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) nainštalované rýchlonabíjacie stanice s výkonom najmenej 150 kW. 2. Nabíjacie stanice určené pre ťažké úžitkové vozidlá s minimálnym výkonom 350 kW musia byť do roku 2025 nainštalované každých 60 km pozdĺž základnej siete TEN-T a každých 100 km pozdĺž väčšej súhrnnej siete TEN-T, pričom úplné pokrytie siete sa má dosiahnuť do roku 2030. Nabíjacie stanice musia byť nainštalované na bezpečných a chránených parkoviskách na nočné nabíjanie, ako aj v mestských uzloch určených pre dodávkové vozidlá. 3. Vodíková čerpacia infraštruktúra musí byť od roku 2030 zavedená vo všetkých mestských uzloch a každých 200 km pozdĺž základnej siete TEN-T, čím sa zabezpečí dostatočne hustá sieť na to, aby sa mohli vodíkové vozidlá pohybovať po celej EÚ. 4. Námorné prístavy, v ktorých sa zastaví aspoň 50 veľkých osobných plavidiel alebo 100 kontajnerových plavidiel, musia takýmto plavidlám poskytovať do roku 2030 elektrinu z pobrežnej elektrickej siete. 5. Letiská musia dodávať elektrinu stojacim lietadlám na všetkých kontaktných stojiskách (bránach) do roku 2025 a na všetkých vzdialených stojiskách (vzdialenejších stanovištiach) do roku 2030. 6. Prevádzkovatelia elektrických nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc musia zabezpečiť úplnú cenovú transparentnosť, ponúkať spoločný spôsob platby ad hoc a elektronickými prostriedkami sprístupniť príslušné údaje (napríklad o polohe), a zabezpečiť tak úplnú informovanosť zákazníka.