Je to projekt na podporu, propagáciu a prezentáciu 100 európskych miest pri prechode ku klimatickej neutralite do roku 2030 a urobiť z nich experimentálne a inovačné centrá, ktorými by sa mohli inšpirovať všetky ostatné mestá. Každé zo 100 priekopníckych miest, ktoré akceptujú misiu dosiahnuť do roku 2030 klimatickú neutralitu, podpíšu tzv. zmluvu o klíme v meste. Tá sa prispôsobí realite každého mesta a bude výsledkom spolupráce na všetkých úrovniach, aby každý dostal slovo. 150 miest je už pred-registrovaných, je ale dôležitá účasť všetkých členských štátov, preto vás žiadame o pomoc pri boji proti klimatickým zmenám. Záujem môžete vyjadriť pred-registráciou aj Vy za vaše mesto.
Podmienky zapojenia sa: · Minimálny počet obyvateľov 10 000 · Vyplnenie online dotazníka k výzve na vyjadrenie záujmu (potrebná registrácia) · Odoslanie vyplneného dotazníka do 31. Januára 2022
Mnoho ďalších užitočných informácií o projekte nájdete na stránke „Misie miest.”