Presné poľnohospodárstvo môže v potravinárstve znamenať revolúciu. Európska komisia dúfa, že jej politika prispeje k prenikaniu nových technológií do potravinárskej prvovýroby.
Vyššia spotreba a zároveň tlak na ochranu prírody nútia Európsku únia hľadať spôsoby, ako dostať inovácie do poľnohospodárskej prvovýroby. Tejto téme sa venoval aj decembrový 7. Európsky inovačný Summit Označenie „summit“ sa vzťahuje na zasadania Európskej rady, ktoré sa konajú minimálne raz za pol roka, spravidla však štyrikrát ročne v Bruseli, ktorého mediálnym partnerom bol EurActiv.
Vyše desaťtisíc rokov sa pestovanie vyvíjalo vďaka pokusom a omylom. Nové technológie však umožňujú zefektívniť každú časť procesu kultivácie, od prípravy pôdy až po zber, pričom každý krok sa dá detailne analyzovať.
Asociácia európskych výrobcov strojov (CEMA) uvádza, že 70-80 % nového vybavenia fariem má s presným poľnohospodárstvom niečo spoločné, čím priamo zamestnáva 135 tisíc Európanov.
Presné poľnohospodárstvo (precision agriculture) je založené na optimalizácii vstupov na základe potrieb jednotlivých plodín alebo zvierat. Zahŕňa to v sebe dátové technológie, globálny pozičný systém GPS, inteligentné senzory či internetové pripojenie. To všetko pre to, aby plodiny spotrebovali menej vody, hnojív a pesticídov a celkovo tak znížili environmentálnu záťaž. Rovnako v prípade živočíchov to umožní lepšie vysledovať ich výživu, zdravie a životné podmienky.