Európsky orgán práce organizuje vo štvrtok 7. decembra 2023 o 15.00 hod. simulovanú inšpekciu pre inšpektorov práce na parkovisku pri novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Simulovaná inšpekcia je súčasťou týždeň trvajúceho modulárneho tréningu pre inšpektorov v priestoroch Európskeho orgánu práce v Bratislave. Tréning sa koná medzi 4. a 8. decembrom 2023 a zúčastní sa ho vyše 60 inšpektorov práce a sociálnych vecí a taktiež aj vládnych úradníkov pracujúcich v príslušných orgánoch, ako napríklad colné úrady. Tréning je zameraný na témy ako vyslaní pracovníci, koordinácia sociálneho zabezpečenia a koordinované spoločné inšpekcie (CJI – coordinated joint inspections). Simulované inšpekcie ponúknu inšpektorom praktické skúsenosti, ako postupovať v reálnom živote pri cestných kontrolách. Modulárny tréning sa bude konať každoročne a decembrový tréning je prvým takýmto tréningom. V súvislosti so simulovanou inšpekciou sú médiá pozvané na tlačové stretnutie a diskusiu. Zaregistrovať sa môžete do 5. decembra (utorok) 16:00 hod. na press@ela.europa.eu. Prosíme, informujte, či plánujete prísť aj s kamerami.