Už tretí rok sa centrum EDIC Trebišov snaží priblížiť trošku Európy do škôl. V dvoch predchádzajúcich rokoch usporiadalo internetovú súťaž pri príležitosti dvoch významných výročí. V roku 2014 sme si pripomenuli 10. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie a v minulom roku 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Táto aktivita centra sa stretla z mimoriadne veľkým záujmom žiakov i škôl. Preto sa i tento rok rozhodli súťaž zorganizovať, tentoraz pod názvom „Zaujímavosti na tému: EURÓPA A SVET – Slovensko a Slováci v Európe“.
Súťaž je určená predovšetkým pre žiakov stredných škôl, stredných odborných škôl a odborných učilíšť.
Za tým účelom:
– linky, kde možno získať informácie o súťaži: www.rpic.eu , alebo priamo zadaním linku súťaže: www.rpic.eu/sutaz
– súťažný poriadok.Ak sme Vás našou žiadosťou zaujali, prosíme o:
– zverejnenie tejto žiadosti na webovej stránke Vašej školy
– vhodné umiestnenie výtlačku tohto listu
– vhodné umiestnenie výtlačku plagátu
– využitie ďalších, Vami zvolených foriem propagácie súťaže.