Európska komisia investuje 90 miliónov eur do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: „Dohoda o pôde pre Európu“. Tieto projekty budú zamerané na obnovu a ochranu zdravia pôdy v záujme udržateľnej výroby zdravých potravín, na ochranu biodiverzity, budovanie odolnosti proti zmene klímy a prispievanie k cieľom Európskej zelenej dohody. Na projektoch sa zúčastňuje 314 účastníkov z 32 krajín. Okrem členských štátov EÚ sa na nich zúčastňujú krajiny pridružené k programu Horizont Európa (Izrael, Kosovo, Nórsko, Srbsko a Turecko), ale aj nepridružené krajiny (Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Kanada a Švajčiarsko). Projekty zahŕňajú univerzity, výskumné inštitúcie, MSP, podniky, mimovládne organizácie a miestne orgány.