Členské štáty dnes odsúhlasili investíciu vo výške 217 miliónov EUR do transeurópskych projektov energetickej infraštruktúry.
V rámci programu financovania Connecting Europe Facility (CEF) – Nástroj na prepájanie Európy, bolo vybraných 15 projektov. Deväť sa týka odvetvia zemného plynu (finančná pomoc vo výške 207 milióna EUR) a šesť energetiky (10 mil. EUR). Ide o projekty najmä v strednej a juhovýchodnej Európe.

Dva projekty sa týkajú aj Slovenska:
Prepojenie medzi Gönyü a Gabčíkovom
Projekt spoločného záujmu (PSZ) Maďarsko-Slovensko – prepojenie medzi Sajóvánka (HU) a Rimavskou Sobotou (SK)