V IT Fitness teste, ktorý bol oficiálne spustený a potrvá do konca júna 2017, budú mať Slováci už po šiestykrát možnosť overiť si svoje počítačové zručnosti, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či online marketingu a pripojiť sa tak k vyše 120 tisícom úspešných absolventov predchádzajúcich ročníkov IT Fitness testu.  Zapojiť sa môže každý – bez ohľadu na vek, profesiu či zameranie. Po  absolvovaní testu získa každý účastník certifikát, ktorý môže priložiť k svojmu CV pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Zámer realizovať testovanie IT zručností v Slovenskej republike – IT Fitness test – vznikol ešte v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností (eSkills Week). IT Fitness test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít kampane Európskej komisie vôbec. V roku 2014 bol projekt IT Fitness test ocenený Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe.