Napriek tomu, že 9. ročník IT Fitness Testu sa konal v mimoriadnych podmienkach, výsledky najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku v porovnaní s minulým rokom lepšie. Pozitívny vplyv na digitálne zručnosti žiačok a žiakov má nepochybne aj diaľkové vzdelávanie. Test určený pre študentov stredných a vysokých škôl tento rok vyplnilo 13 649 respondentov a ich priemerná úspešnosť dosiahla hodnotu 61,65 % (v porovnaní s 2019 nárast o 11,78%). Do ľahšej verzie testovania určenej pre základné školy sa zapojilo 7 246 žiačok a žiakov, z ktorých bolo v priemere 64,98 % úspešných. Testovacie úlohy boli v oboch testoch zaradené do piatich kategórií – internet, bezpečnosť a počítačové systémy, komplexné úlohy, kancelárske nástroje, kolaboratívne nástroje a sociálne siete.
„Rok 2020 bol pre nás všetkých úplne iný, ako sme očakávali. Nikto z nás nedostal na výber, všetci sme museli pre krízu s COVID-19 meniť naše každodenné návyky. Po celej Európe takmer zo dňa na deň prešli obyvatelia EÚ na dištančné vzdelávanie a prácu z domu. Pri tomto prechode sa vyskytli aj problémy. Kríza odhalila nerovnosti v našej spoločnosti, a najmä digitálnu priepasť. Znevýhodneným žiakom sa nedostalo dostatočnej podpory. Učitelia zas museli učiť online bez riadnej prípravy a školení. Mnoho škôl nemalo a stále nemá primeranú infraštruktúru či kapacitu na prechod na dištančné vzdelávanie,“ zhodnotil Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie, ktoré je partnerom podujatia.