V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy rásť už siedmy rok po sebe, pričom rast sa očakáva v každom členskom štáte. Vyhliadky rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v rokoch 2019 a 2020 sú ohrozené nedávnym spomalením globálneho rastu spolu s veľkou mierou neistoty v oblasti obchodu. Svoju rolu zohráva aj pretrvávajúce oslabenie výrobného sektora, predovšetkým v automobilovom priemysle. Hospodársky rast v Európe bude v plnej miere závisieť od domácej aktivity. Dnes pracuje viac Európanov ako kedykoľvek predtým a očakáva sa, že zamestnanosť by mala naďalej rásť, hoci pomalšie. To by spolu so zvyšovaním miezd, tlmenou infláciou, priaznivými podmienkami financovania a podpornými fiškálnymi opatreniami v niektorých členských štátoch malo povzbudiť domáci dopyt. HDP sa podľa prognózy zvýši tento rok o 1,4 % v EÚ a o 1,2 % v eurozóne. Napriek spomaleniu rastu koncom roka 2018 sa podmienky na trhu práce naďalej zlepšovali. Hoci v niektorých členských štátoch je nezamestnanosť stále príliš vysoká, v EÚ ako celku klesla v marci 2019 na 6,4 %, čo je najnižšia miera zaznamenaná od januára 2000. Očakáva sa, že inflácia v EÚ v tomto roku klesne na 1,6 % a následne sa v roku 2020 zvýši na 1,7 %.