<div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Európska komisia dnes zverejnila
svoju pravidelnú jarnú hospodársku prognózu, ktorá ukazuje <b>pokračujúce oživenie hospodárstva. </b></font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Faktory ako
lacná ropa, stabilný globálny rast, oslabenie eura, ako aj kvantitatívne
uvoľňovanie prostredníctvom ECB podporujú ináč mierne cyklické oživenie
ekonomiky. Profitovať by mali všetky krajiny EU aj keď nie rovnomerne.
</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Prognóza rastu v tomto roku je 1,8 %
pre EÚ a 1,5% pre eurozónu. <b>Pre Slovensko</b> sa
očakáva solídny rast 3 % v tomto roku a 3,4% v roku 2016, ktorý bude ťahaný
hlavne domácou spotrebou. Zlepšuje sa aj situácia na trhu práce. Miera
nezamestnanosti by mala v 2015 klesnúť na 9,6 % v EÚ, na 11% v eurozóne a na
12,1 % na Slovensku. &nbsp;<b>Reformy na trhu práce
budú naďalej prinášajú ovocie a k poklesu nezamestnanosti by malo dôjsť aj v
roku 2016, na Slovensku až na úroveň 10,8%.</b>
Miera inflácie &nbsp;ostane v EU a v euro zóne naďalej nízka – na úrovni 0,1% v 2015.
Dobrou správou je aj ďalšie znižovanie deficitov v EU resp. v eurozóne na z 2,9%
resp. 2,4% v roku 2014 na 2,5% resp. 2% v tomto roku a 2% resp. 1,7% v
roku 2016. <b>Na Slovensku tiež dôjde k poklesu na 2,7% v 2015 a 2,5% v 2016.
Verejný dlh na Slovensku ostáva na úrovni vyše 53%. </b></font></font></div>