V dňoch 22. – 23. 03.2017 sa na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike uskutoční v Bratislave jarné koordinačné stretnutie siete 12 centier Europe Direct pôsobiacich v regiónoch Slovenska a poskytujúcich bezplatné informačné služby o agendách Európskej únie pre širokú občiansku verejnosť, orgány samosprávy, školy všetkého druhu, podnikateľov a médiá. Cieľom stretnutia bude prerokovanie implementácie plánov aktivít centier v roku 2017, výmena skúseností v rámci siete, ale aj získanie aktuálnych informácií o dianí v Európskej únii.