Dnes vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer. Uskutočnil sa od 16. do 27. mája 2015 a oslovených bolo 31 868 respondentov z jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.Výsledky ukazujú, že pozitívny obraz EÚ a dôvera v EÚ od novembra minulého roka vzrástli.Pozitívny obraz EÚ vzrástol z 39 % v novembri minulého roka na 41 % v máji 2015. Dôveru v EÚ má 40 % opýtaných.Ako hlavnú výzvu, ktorej EÚ v súčasnosti čelí vnímajú občania EÚ prisťahovalectvo. Vyjadrilo sa tak 38% respondentov. Ekonomickú situáciu vníma ako výzvu 27% a nezamestnanosť 24% všetkých opýtaných.Prisťahovalectvo je najčastejšie uvádzanou výzvou v 20 členských štátoch, najviac na Malte (65 %) a v Nemecku (55 %).Pretrváva silná podpora priorít súčasnej Euróspkej komisie. Napríklad v rámci EÚ viac ako 59% respondentov súhlasí s tým, aby boli verejné financie použité na stimuláciu súkromných investícií na úrovni EÚ. 72% Európanov podporuje spoločnú energetickú politiku členských štátov EÚ.Väčšina občanov považuje jednotný trh (voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ) za jeden z najväčších úspechov EÚ (57 %), takmer rovnaké percento ako mierové vzťahy medzi členskými štátmi (55 %).