Koncom júla vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer, ktorý meral postoje Európanov k najaktuálnejším otázkam a výzvam Európskej únie. Podľa jeho výsledkov sú najväčšími výzvami imigrácia a terorizmus. Zároveň väčšina Európanov podporuje spoločné európske riešenie existujúcich ťažkostí. Na Slovensku naďalej pretrváva vysoká podpora voľného pohybu a spoločnej meny, ktoré sú významnými symbolmi členstva v Únii. Občanmi EÚ sa cíti byť 75% Slovákov.
Najčastejšou odpoveďou na otázku akým ohrozeniam v súčasnosti EÚ čelí boli imigrácia (48%, oproti poslednému Eurobarometru pokles o 10%) a terorismus(39%. +14%). Výsledky jasne odrážajú aktuálne udalosti v spoločnosti. Tieto dve oblasti vystriedali na horných priečkach obáv ekonomické otázky ako hospodárska situácia (19%, -2), verejné financie (16%, -1) a nezamestnanosť (15%, -2). Imigrácia je na prvom mieste v 20 členských štátoch. Terorizmus je na prvom mieste v 8 členských štátoch, vo všetkých krajinách, okrem Grécka, je terorizmus na jednom z prvých dvoch miest.
Na národnej úrovni (teda čomu najviac čelí členský štát) sú medzi výzvami: nezamestnanosť, (33%), imigrácia (28%) a hospodárska situácia doma (19%).