Dnes predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v Európskom parlamente svoj v poradí štvrtý prejav o stave ÚnieV prejave predstavil priority na budúci rok a naznačil ďalšie kroky potrebné k  vytvoreniu jednotnejšej,  silnejšej a demokratickejšej Únie.  Jean-Claude Juncker podčiarkol potrebu Európy stať sa suverénnejšou, aby bola schopná zohrávať kľúčovú rolu pri formovaní diania na globálnej úrovni. „Európska suverenita vychádza z národnej suverenity našich členských štátov. Nenahrádza to, čo prislúcha jednotlivým národom. Zdieľanie suverenity tam, kde je to potrebné, robí naše národné štáty silnejšími. Toto presvedčenie, že „zjednotení dokážeme viac“, je samotnou podstatou toho, čo znamená byť súčasťou Európskej únie. Európska suverenita nebude nikdy namierená proti ostatným. Európa musí zostať kontinentom otvorenosti a tolerancie. A aj ním zostane.” zdôraznil predseda EK vo svojom dnešnom prejave.