Francúzsky prevádzkovateľ elektrických sietí RTE začal výstavbu 190 km úseku prenosovej sústavy do Talianska za 1 miliardu eur.
Pôjde o najdlhšie vysokonapäťové vedenie, ktoré povedie popod Alpy súbežne s diaľnicou v už existujúcom tunely. Minimalizuje sa tak vizuálny dopad prepojenia na horskú oblasť.
V minulom roku Taliansko doviezlo z Francúzska približne 18 terawatthodín elektrickej energie, čo je približne tretina francúzskeho vývozu energie. Nové prepojenie Savoie-Piemonte z francúzskeho Chambery do Turína s kapacitou 1200 megawattov výrazne odbremení preťažené siete medzi dvoma krajinami.
Zvýšenie energetických prepojení medzi členskými štátmi až na úroveň 10 percent ich inštalovanej výrobnej kapacity je kľúčovým návrhom Európskej komisie na vytvorenie Energetickej únie. Táto myšlienka však nie je úplne nová.
Rovnaký návrh odsúhlasili predstavitelia EÚ už v roku 2002. Napriek tomu však viac ako 12 členských krajín vytýčený cieľ stále nespĺňa. Taliansko, Portugalsko Hoci bolo Portugalsko zakladajúcim členom NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk » do európskej integrácie sa mohlo plne zapojiť až po páde salazarovskej diktatúry v 70. rokoch 20. storočia.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Rumunsko sú prepojené na úrovni 7 percent, Veľká Británia Veľká Británia je zakladajúcim členom NATO, členom G-8, stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, členom EHS sa stala až v 70. rokoch.viac na www.EuropskaUnia.sk »sa približuje k 6 percentám. Poľsko ostáva na 2 percentách, pričom Pobaltské štáty ešte nie sú úplne synchronizované s Európskou sieťou a spoliehajú sa na ruských operátorov.