Centrum EDIC Poprad sa zúčastňuje v Žiline dvojdňového jesenného koordinačného stretnutia organizovaného Kanceláriou Európskeho parlamentu pre sieť centier EDIC na Slovensku. Program 1. dňa bol venovaný prioritám kampane pre voľby do Európskeho parlamentu 2019. 

Významným bodom pracovného programu druhého dňa jesenného stretnutia KEP so sieťou EDIC v Žiline bude stretnutie s europoslankyňou, pani Annou Záborskou, na tému prípravy volieb do Európskeho parlamentu 2019 a diskusie o aktuálnom dianí v Európskom parlamente.
Program  bude ďalej pokračovať pracovným seminárom KEP o technických nástrojoch podpory kampane pre voľby do Európskeho parlamentu 2019.