Po rekordne najteplejšom júni a sérii extrémnych výkyvoch počasia vrátane vĺn horúčav v Európe, Severnej Amerike a Ázii a lesných požiarov v Grécku, Taliansku, či Chorvátsku údaje zo satelitu programu Copernicus ukazujú, že júl je na ceste stať sa najteplejším júlom zaznamenaným v histórii. Dáta ukazujú, že prvé tri týždne júla už prekonali niekoľko teplotných rekordov, ktoré majú dopad na životy ľudí, ako aj na miestne životné prostredie a hospodárstvo.
Program Copernicus, ktorý je súčasťou vesmírneho programu EÚ slúžiaceho na pozorovanie Zeme, prevádzkuje šesť tematických služieb zameraných na atmosféru, námorné prostredie, Zem, klimatické zmeny, bezpečnosť a núdzový manažment. Copernicus pomáha aj s krotením požiarov a s reakciou na prírodné katastrofy. Na požiadanie vypracúva satelitné mapy s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom lepšie reagovať na lesné požiare, pričom ponúka podrobné informácie z vesmíru. Služba EÚ na riadenie mimoriadnych situácií programu Copernicus (CEMS) vypracúva denne aktualizované mapy postihnutých oblastí, ktoré možno sledovať online. Program Copernicus koordinuje a riadi Európska komisia a implementuje ho v partnerstve s členskými štátmi, Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a inými.