Eurospravodaj – 07 2023

EKOLOGIZÁCIA NÁKLADNEJ DOPRAVY

Európska komisia navrhla opatrenia na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti nákladnej dopravy, a to zlepšením riadenia železničnej infraštruktúry, poskytnutím silnejších stimulov pre nízkoemisné nákladné vozidlá a lepšími informáciami o emisiách skleníkových plynov z nákladnej dopravy. Cieľom iniciatívy je zvýšiť efektívnosť v tomto odvetví a pomôcť mu prispieť k cieľu zníženia emisií z dopravy o 90 % do roku 2050, ako sa stanovuje v Európskej zelenej dohode, a zároveň umožniť, aby jednotný trh EÚ naďalej rástol.