Eurospravodaj – Jún 2020 – PDF NA STIAHNUTIE

ROZPOČET EÚ

Navyšenie finančných prostriedkov pre vonkajšiu činnosť

V rámci revidovaného dlhodobého rozpočtu Európska komisia navrhla aj rozpočet na vonkajšiu činnosť vo
výške 118,2 miliardy EUR a ďalších 15,5 miliardy EUR na podporu svojich partnerov v úsilí o obnovu po kríze
spôsobenej pandémiou koronavírusu. V rámci Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) sa zo
súčasného rozpočtu EÚ počíta s ďalšou 1 miliardou EUR na okamžitú reakciu na krízy. Hlavný nástroj pre
vonkajšiu činnosť – nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) dostane 86 miliárd EUR
(v cenách z roku 2018, 96,4 miliardy EUR v súčasných cenách) vrátane 10,5 miliárd EUR z nového nástroja na
oživenie hospodárstva EÚ. A rozpočet na humanitárnu pomoc sa zvýši o 5 miliárd EUR na 14,8 miliárd EUR
(16,5 miliárd EUR v bežných cenách). Pokiaľ ide o predvstupovú pomoc, Komisia navrhla v nasledujúcom
viacročnom finančnom rámci sumu 12,9 miliárd EUR (14,5 miliárd EUR v súčasných cenách).