Junckerov plán v súčasnosti mobilizuje už viac ako 177 miliárd eur celkových investícií v EÚ. Táto suma tak už predstavuje viac ako polovicu pôvodného cieľa, a to zmobilizovať 315 miliárd eur. Projekty podporené z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sa nachádzajú vo všetkých 28 členských krajinách.  EIB doteraz schválila 197 projektov podporených cez EFSI. Európsky investičný fond (EIF) doteraz schválil 264 zmlúv pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré celkovo podporil EFSI vyše 8 miliardami eur.  Očakáva sa, že z týchto dohôd bude profitovať až vyše 400 000 MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Junckerov plán pomáha aj Slovensku. Ide najmä o spolu financovanie výstavby obchvatu Bratislavy D4 prostredníctvom úveru vo výške 426 miliónov eur. Taktiež približne 6000 slovenských malých a stredných podnikov po celom Slovensku môže získať výhodnejšie úvery vďaka zárukám vo výške 135 miliónov eur. Ďalšie projekty sú v štádiu prípravy.

Vzhľadom na mimoriadne úspešný štart Junckerovho plánu Komisia navrhla navýšiť EFSI na 500 miliónov EUR investícií do roku 2020. Tento návrh bol podporený lídrami EÚ na decembrovom stretnutí Európskej rady a predpokladá sa jeho schválenie Radou EÚ a Európskym parlamentom v prvej polovici tohto roka.