Viete, koľko emisií oxidu uhličitého produkujú osobné autá? Doprava bola zodpovedná za štvrtinu všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ v roku 2019, pričom podľa správy Európskej environmentálnej agentúry sa na týchto emisiách podieľala cestná doprava 71,7 percentami. Ako súčasť úsilia o zníženie emisií CO2 a dosiahnutia cieľa, aby Európa dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050 v súlade s plánom Európskej zelenej dohody, je potrebné do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy o 90 % v provnaní s úrovňami z roku 1990.
date: 2022-08-17 08 :00:00