Európska komisia zverejnila správy o stave čerpania rozpočtu EÚ za rok 2015. Slovensko z neho v minulom roku celkovo vyčerpalo 3,73 miliardy eur, pričom prispelo sumou 607,9 milióna eur a ďalších 88,9 milióna eur odviedlo v podobe ciel a obchodných poplatkov.
Čistá rozpočtová pozícia Slovenska voči európskemu rozpočtu bola v roku 2015 +3,095 miliardy eur, čím sa Slovensko stalo tretím najvyšším percentuálnym čistým prijímateľom z rozpočtu EÚ hneď po Českej republike a Maďarsku. Ak by sme to prepočítali na obyvateľa, každý Slovák dostal v minulom roku z rozpočtu EÚ 689 eur, prispel do neho čiastkou 128 eur, čím dosiahol čistý zisk z nášho členstva v EÚ v sume 570 eur.