Európska komisia zverejní správy poskytnuté Facebookom, Googlom a Twitterom o pokroku, ktorý dosiahli v januári 2019 v súvislosti so záväzkami v oblasti boja proti dezinformáciám, ktoré im vyplývajú z Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019 predkladajú tieto platformy Komisii  správu o svojich činnostiach v tomto smere každý mesiac.