Európska komisia zverejnila druhý súbor správ o opatreniach prijatých signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. V poskytovaných údajoch však zaznamenala značné medzery. Komisia zároveň vyzvala všetky príslušné zainteresované strany, ako sú ďalšie online platformy a reklamné spoločnosti, aby sa pripojili ku Kódexu. Aktuálne správy ukazujú, že zapojené platformy neustále zvyšovali viditeľnosť autoritatívnych informačných zdrojov a odstraňovali obsah, čím porušovali ich aktualizované podmienky poskytovania služieb, naopak ale zintenzívnili úsilie o blokovanie alebo odstránenie reklám, ktoré zneužívajú súčasnú krízu. 9 miliónov eur je vyčlenených na výzvu Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií, ktoré od 1. júna 2020 pomáha pri zabezpečení dohľadu nad politikami platforiem a ekosystémom digitálnych médií. Financovanie je vyčlenené na vytváranie národných alebo nadnárodných výskumných hubov v oblasti digitálnych médií. Takéto centrá sa zamerajú na zraniteľné miesta digitálnych médií, ktoré majú osobitý význam v jednotlivých krajinách. Výzva je otvorená do 5. novembra 2020.