Dňa 17. marca bola na oficiálnej návšteve Slovenska komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. V rámci jej programu absolvovala bilaterálne stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom, s ktorým  diskutovala o tom, ako zlepšiť integráciu rómskych žiakov na slovenských školách. Stretla sa tiež s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou, s ktorou rokovala o duálnej kvalite potravín.

Komisárka Jourová zároveň absolvovala diskusiu so študentmi na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci tzv. Dialógu s občanmi Európe, ktorý bolo možné sledovať online, a tiež vystúpila na sympóziu s názvom Etika a politika II, ktorý organizovala bývalá slovenská premiérka, Iveta Radičová.