Európska komisia ukončila prípravné rozhovory so spoločnosťou BioNTech-Pfizer o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. BioNTech-Pfizer je šiestou spoločnosťou, s ktorou Komisia uzavrela rokovania. Predtým už rokovala so spoločnosťami Sanofi-GSK 31. júla, Johnson & Johnson 13. augusta, CureVac 18. augusta a Moderna 24. augusta. Prvá zmluva podpísaná s firmou AstraZeneca nadobudla účinnosť 27. augusta. Plánovaná zmluva so spoločnosťou BioNTech-Pfizer by umožnila všetkým členským štátom EÚ kúpiť vakcínu, prípadne ju darovať krajinám s nižšími až strednými príjmami alebo ju presmerovať do európskych krajín. Očakáva sa, že po preukázaní bezpečnosti vakcíny a jej účinnosti proti ochoreniu COVID-19 bude mať Komisia k dispozícii zmluvný rámec na prvý nákup 200 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ, a okrem toho aj možnosť nákupu ďalších 100 miliónov dávok.

Ukončenie prípravných rozhovorov so spoločnosťou BioNTech-Pfizer je dôležitým krokom k uzavretiu predbežnej dohody o nákupe, a teda k realizácii európskej vakcinačnej stratégie, ktorú Komisia prijala 17. júna 2020. Cieľom tejto stratégie je do 12 až 18 mesiacov zabezpečiť všetkým európskym občanom kvalitné, bezpečné, účinné a cenovo dostupné vakcíny. Na tento účel Komisia spolu s členskými štátmi uzatvára s výrobcami vakcín predbežné dohody o nákupe, ktoré vyhradia alebo poskytnú členským štátom právo kúpiť určitý počet dávok očkovacej látky za určitú cenu, keď bude k dispozícii.