Informácie, ktoré v poslednom čase unikli do médií, ako napríklad dokumenty Panama Papers, ukázali, ako niektorí sprostredkovatelia aktívne pomáhajú spoločnostiam a fyzickým osobám neplatiť dane, zvyčajne pomocou zložitých cezhraničných schém.

Európska komisia preto dnes navrhla nové, prísne pravidlá transparentnosti pre sprostredkovateľov, ako sú daňoví poradcovia, účtovníci, banky a právnici, ktorí pre svojich klientov navrhujú a odporúčajú im schémy daňového plánovania. Tieto pravidlá majú za cieľ zakročiť proti takémuto agresívnemu daňovému plánovaniu tým, že sa sprísni kontrola činností daňových plánovačov a poradcov, ktoré predtým ostávali nepovšimnuté.

Komisia zároveň identifikovala kľúčové typické znaky tohto plánovania, medzi ktoré patrí používanie strát na zníženie daňovej povinnosti, využívanie osobitných priaznivých daňových režimov alebo daňové schémy cez krajiny, ktoré nedodržiavajú medzinárodné normy dobrej správy. Cezhraničné schémy daňového plánovania s týmito znakmi sa budú musieť automaticky oznamovať daňovým orgánom pred tým, ako sa použijú.

Členské štáty si tiež budú pomocou centralizovanej databázy automaticky vymieňať informácie o schémach daňového plánovania, ktoré dostávajú, vďaka čomu budú môcť proti týmto škodlivým schémam zakročiť. Povinnosť oznámiť schému však nemusí znamenať, že je škodlivá, ale len to, že je vhodné, aby ju preskúmali daňové orgány. Členské štáty zároveň budú mať povinnosť zaviesť účinné a odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré transparentné opatrenia nedodržiavajú, aby sa tak vytvoril silný nový nástroj na odstrašenie tých, ktorí podporujú alebo uľahčujú zneužívanie daňového systému.