Rozpočet EÚ v súčasnosti čelí neľahkej úlohe: dosiahnuť lepšie výsledky za menej peňazí. Očakáva sa, že EÚ bude zohrávať významnejšiu úlohu v nových oblastiach politiky, ako je migrácia, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť alebo obrana. Európa by si tiež mala udržať svoje vedúce postavenie na globálnej scéne ako jeden z hlavných darcov humanitárnej a rozvojovej pomoci a líder v boji proti zmene klímy. Toto všetko je však potrebné dosiahnuť s rozpočtom EÚ, ktorý bude po brexite ochudobnený o príspevok Veľkej Británie.

Komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger v tejto súvislosti vyhlásil: „Ak má Európa čeliť novým výzvam, musíme pre ňu zabezpečiť finančné zdroje. Môžeme buď znížiť výdavky, alebo nájsť nové zdroje príjmov. Avšak bez ohľadu na to, čo urobíme, každé euro investované z rozpočtu EÚ musí priniesť pridanú hodnotu a mať pozitívny vplyv na každodenný život občanov.“