Európska komisia schválila žiadosti 18 členských štátov o podporu pri príprave plánu spravodlivej transformácie územia. O podporu požiadala aj Slovenská republika pri príprave spravodlivej transformácie regiónu Horná Nitra. Cieľom je pomoc pri príprave dlhodobých hospodárskych stratégií na ich odklon od uhlia a postupný prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Tento plán bude musieť vypracovať každý členský štát, aby mohol čerpať prostriedky z mechanizmu spravodlivej transformácie. Ten je súčasťou investičného plánu európskej zelenej dohody a zmobilizuje najmenej 100 miliárd eur s cieľom poskytnúť dodatočnú a cielenú podporu regiónom, ktoré najviac zasiahne prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a ktoré majú menšiu kapacitu sa s touto výzvou vysporiadať. Schválenie nadväzuje na osobitnú výzvu, ktorú Komisia vyhlásila koncom februára 2020 v rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem.