Európska komisia predstavila iniciatívu v rámci programu Erasmus+, ktorou sa má prehĺbiť podpora vzdelávania a mobility mladých Európanov. Nesie názov „Move2Learn, Learn2Move“ a umožní najmenej piatim tisícom mladých občanov udržateľným spôsobom cestovať do inej krajiny EÚ – individuálne alebo spolu s ich triedou. Táto jednorazová iniciatíva, ktorá je spojená s 30. výročím programu Erasmus, je v súlade s dvoma hlavnými prioritami Komisie: opätovne sa sústrediť na mládež Európy a uľahčiť mobilitu občanov EÚ, najmä nízkoemisnú mobilitu.

Iniciatívy sa budú môcť zúčastniť školské triedy so študentmi vo veku 16 rokov, ktoré sú súčasťou platformy eTwinning. Na Slovensku je do tejto platformy zapojených 2574 škôl.

.